Výhody metódy PDR.

  • Zostane zachovaný originálny lak.
  • Žiadne rozdiely vo farbe alebo štruktúre laku.
  • Bez nákladného tmelenia, brúsenia alebo lakovania.
  • Nižšie náklady na opravu, skrátenie doby opravy.
  • Nedochádza ku zníženiu hodnoty vozidla.
  • Bez nákladov na likvidáciu.
  • Bez ekologického zaťaženia.

Máte otázky? Kontaktujte nás.

Vaše osobne údaje spracúvame za účelom vybavenia Vášho dopytu. Viac info tu.