Novinky

Likvidácia škôd na východnom Slovensku

Likvidácia prebieha v mestách Poprad, Spišská Nová Ves a Prešov

Prevádzkujeme mobilný servis po celom území SR

Máte preliačinu alebo poškodenie po krupobití ?

Metóda PDR

Metóda PDR

Po dopade väčšinou guľatých krúpov sú postihnuté miesta odstránené rôznymi metódami páčenia a vyťahovania bez toho, aby museli byť lakované. Tieto metódy nepatria k známym spôsobom opravy na Slovensku. Bežne opravované veľkosti sú približne 30 mm v priemere a 5 mm hĺbky.

Prednosti metódy v skratke

  • Zostane zachovaný originálny lak
  • Žiadne rozdiely vo farbe alebo štruktúre laku
  • Bez nákladného tmelenia, brúsenia alebo lakovania
  • Nižšie náklady na opravu, skrátenie doby opravy
  • Nedochádza ku zníženiu hodnoty vozidla
  • Bez použitia chemikálií
  • Bez nákladov na likvidáciu
  • Bez ekologického zaťaženia

Podstatné pre vyhodnotenie škody je počet a veľkosť jamiek.

PARTNERI

HTA KRC